ارزان شد! ( UFC on Fuel 3 TV : Korean Zombie vs. Poirier 720p ( Blu-Ray نمایش بزرگتر

( UFC on Fuel 3 TV : Korean Zombie vs. Poirier 720p ( Blu-Ray

محصول جدید

قیمیت : 2900 تومان

فرمت تصویری : MP4

کیقیت تصویری :  HD 720P 

جزییات بیشتر

999 قلم

2,900 تومان

-1,000 تومان

3,900 تومان

اطلاعات بیشتر

Korean Zombie vs. Poirier 

Main Card (on Fuel TV):
-Chan Sung Jung (145) vs. Dustin Poirier (145)
-Amir Sadollah (171) vs. Jorge Lopez (171)
-Donald Cerrone (155) vs. Jeremy Stephens (155)
-Yves Jabouin (135) vs. Jeff Hougland (135)
-Igor Pokrajac (205) vs. Fabio Maldonado (205)
-Jason MacDonald (185) vs. Tom Lawlor (186)

Preliminary Bouts (on Facebook):
-Brad Tavares (185) vs. Dongi Yang (186)
-Codie McKenzie (155) vs. Marcus LeVesseur (155)
-TJ Grant (155) vs. Carlo Prater (155)
-Rafael Dos Anjos (156) vs. Kamal Shalorus (155)
-Jeff Curran (135) vs. Johnny Eduardo (135)
-Alex Soto (135) vs. Francisco Rivera (134)

9 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: