کشتی کج جزاب تی ان ای نمایش بزرگتر

IMPACT! One Night Only OVW Clash In The Bluegrass 2019

محصول جدید

شو تی ان ای ایمکت 2019 IMPACT! One Night Only OVW Clash In The Bluegrass

 

قیمت : 3900 تومان 

فرمت : MP4

کیفیت : HD

جزییات بیشتر

999 قلم

3,900 تومان

اطلاعات بیشتر

IMPACT! One Night Only OVW Clash In The Bluegrass 2019

تی ان ای

اسکرین شات

IMPACT! One Night Only OVW Clash In The Bluegrass 2019

IMPACT! One Night Only

IMPACT! One Night Only

IMPACT! One Night Only

IMPACT! One Night Only

IMPACT! One Night Only

IMPACT! One Night Only

مسابقات

ingles Match
KTD vs William Lutz w/Ashton Cove

Singles Match
Dimes vs Sinn Bodhi

Singles Match
Brandon Espinosa vs Colton Cage w/Dani

Four Way Match
Big Zo vs Cash Flo vs Jay Bradley vs Moose

Singles Match
Cali Young vs Madison Rayne

Eight Man Tag Team Match
Dustin Jackson & Melvin Maximus & Sam Thompson & Shiloh Jonze vs oVe (Dave Crist & Jake Crist) & Ace Austin & Sawyer Fulton

Singles Match
Brian Cage vs Justin Smooth

IMPACT! World Championship
Three Way Match
Johnny Impact (c) vs Adam Revolver w/Shannon The Dude vs Eddie Edwards

OVW Southern Tag Team Championship
Three Way Tag Team Match
The War Kings (Crimson & Jax Dane) (c) vs King's Ransom (Leonis Khan & Maximus Khan) vs The Void (Chace Destiny & Nigel Winters)

OVW Heavyweight Championship
Tony Gunn (c) w/Dustin Jackson & Melvin Maximus & Sam Thompson & Shiloh Jonze vs Sami Callihan w/oVe (Dave Crist & Jake Crist) & Ace Austin & Sawyer Fulton

8 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: